Din innovationspartner

Vill du särskilja dig från konkurrenterna?

Kontinuerlig utveckling av IT är mycket viktigt för att öka sin konkurrenskraft och går hand i hand med utveckling av nya affärsmodeller.
PACING är specialiserade på att utveckla anpassade mjukvarukomponenter som integrerar med befintliga system för att ge det där lilla extra som krävs för för några ytterligare procent på sista raden.
Vi har kapacitet att erbjuda ett helhetsåtagande som innefattar ett team som ansvarar för utveckling, förvaltning, support och användarstöd.

Vill du transformera ett hav av data till värdefulla insikter och vinnande koncept?

Idag har vi ingen brist på data snarare tvärt om. Vi dränks i data. För att kunna fatta välgrundade affärsbeslut måste vi kunna tolka och förstå data för att omsätta det till insikter och rekommendationer helst i real-tid.
PACING har genomfört en rad framgångsrika projekt där vi analyserat data, byggt modeller och sedan tillämpat dessa operativt i olika affärsprocesser. Exempel på sådana modeller är dynamisk prissättning och kontextbaserade produktrekommendationer.

Är time-to-market viktig för dig?

Idag är det inte de stora företagen som konkurrerar ut de små utan de snabba som konkurrerar ut det långsamma. Det har aldrig varit mer viktigt att komma ut med nya innovationer än idag. Små innovationer inom IT kan få avgörande effekter för ett företags framgång, oavsett bransch.
PACING har utvecklat en metodik vi kallar hypotesbaserad utveckling som är avsedd för extremt snabbt framtagande av IT-lösningar. Innovation betyder inte att man alltid startar från ett blankt papper men kraven kan däremot vara vara relativt ofullständig, kanske bara ett affärsmål och lite idéer. Hypotesbaserad utveckling går ut på att så snabbt som möjligt ta fram en prototyp som fungerar som utgångspunkt för vidare kravställning och fortsatt iterativ utveckling.

Lösningar


Applikationer

 • Scenariobaserat säljstödsystem
 • AI baserat Anbudssystem
 • Kampanjplanering
 • Enkätsystem
 • Leverantörsportal
 • Maskintolkning för blankettsystem
 • Utvecklingssamtalsystem
 • Supportsystem
 • GDPR informationsscanner

Backendsystem

 • Operativ analysplattform
 • ETL transformator
 • Rekommendationsmotorer
 • Söktjänster
 • AI baserad prisplattform
 • BigData post-processing
 • Datacleansing

Mikrotjänster

 • Ticketssystem
 • Faktureringsmotor
 • Proxybaserad IAM
 • Videokonferens
 • Projektplaneringssystem för hyperagila team
 • Geotjänst för kartor
 • Geotjänst för navigering
 • Geotjänst för addresstolkning och POI

Mobilapplikationer

 • Ticketssystem
 • Chat
 • Email
 • Tidrapportering
 • Kalender

Teknologier


BACKEND
PHP Python Javascript Java C++ Docker/LXC Apache Nginx MongoDB
Tjänster
 • Bygga MVP utifrån hypotes.
 • Konceptutvecklade applikationer baserat på etablerat ramverk
 • Integrationer med tjänster och lösningar
 • Expertis på DBMS, NOSQL, WideColumn, GraphDB
 • Microtjänster
 • Refactor av applikationer till nyaste teknologin.

FRONTEND
Vanilla/Jquery React Vue.js Angular NodeJS TypeScript GraphQL Pug Webpack Electron
Tjänster
 • Gridbaserade widgets med hybrid-rendering
 • Progressiva Webappar
 • Responsive design
 • Komponentbaserad arkitektur
 • Dark Mode och tillgänglighet
 • Motion Design och microintegrationer
 • Cross-Platform utveckling
 • Templating
 • Websocket

IOS/ANDROID
Kotlin Swift Flutter SOLID Cordova
Tjänster
 • Cross-Platform utveckling
 • Pushnotiser
 • Superappar
 • API-driven utveckling

ANALYS
R Spark Python H2O OpenCV
Tjänster
 • Avancerad analys från beskrivande till ordinernade
 • Högpresterande beräkningskluster
 • Analys till verksamhetsprocess
 • Visualisering
 • Beräkningsorkestrering
 • Datadriven automation
 • Bildigenkänning

Om oss

Vi strävar alltid efter att leverera snabbt med hög kvalitet på utsatt tid. Vår innovationsbenägenhet gör oss till en pålitlig partner i komplexa situationer. Vi är dedikerade till att hjälpa våra kunder att nå sina mål och skapa verklig affärsnytta genom datadrivna insikter och optimerade processer.
Genom att använda avancerade metoder för datamining, analys och visualisering kan vi omvandla rådata till handlingsbara insikter och rekommendationer. Vi hjälper företag att identifiera effektiviseringar, optimera sina processer, förbättra kundupplevelsen och fatta datadrivna beslut.
Låt oss tillsammans skapa nya framgångshistorier.

Kontakta oss

Kontakta oss idag för att inleda samarbetet och uppleva skillnaden med Pacing som din innovativa och strategiska partner.