Vi hjälper dig på
din digataliseringsresa

Säkerhet

Vet du vad som händer i ditt nätverk? Är du orolig för att bli attackerad av it-brottslingar?

IT-brottsligheten ökar konstant och kan orsaka stor skada för ditt företag. Många är utsatta för fientliga angrepp och utan att ens veta om det. Att förlita sig på brandväggar och virusskydd är inte längre tillräckligt. För att möta dagens angrepp behövs bättre insyn och analys om vad som sker i nätverket. Detta innebär att ni kan upptäcka angrepp och snabbt fatta rätt beslut om åtgärd. Analysen ger dig svar på när, var och hur det hände och framför allt vem som gjorde vad. Det handlar inte i huvudsak om teknik, utan om att ha korrekt organisation och fungerande processer.

pic

Vinster med IT-säkerhetsanalys

  • En helhetssyn och insikt om vad som sker i ert nätverk just nu.
  • Upptäcker angrepp och annat olämpligt.
  • Incidenthantering, inklusive dokumentation och åtgärdsförslag.
  • Bättre IT-säkerhet och regeluppfyllnad.

Säkerhetsarbete

  • En helhetssyn och insikt om vad som sker i ert nätverk just nu.
  • Upptäcker angrepp och annat olämpligt.
  • Incidenthantering, inklusive dokumentation och åtgärdsförslag.
  • Bättre IT-säkerhet och regeluppfyllnad.

IT-Innovation

Vi har förmågan att framgångsrikt ta fram och införa nya processer, tjänster och metoder som resulterar i betydande förbättringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet. Vår ”möjlighetsgörare” är IT.

pic

Värdeord

Respekt

Att ha och visa respekt för varandra skapar en grund för ett klimat där alla trivs. Vi spenderar en stor del av vår vakna tid tillsammans, i olika projekt, med kollegor och kunder, därför är respekt så viktigt för oss.

Förtroende

Ett upparbetat bra förtroende, gör att vi kan lösa det mesta som dyker upp längs vägen, tillsammans. Förtroendet är minst lika viktigt som ett tydligt avtal och är helt avgörande i varje leverans, samt möjliggör en lång relation.

Glädje

I den bransch vi verkar, finns det oändligt många roliga utmaningar, men då och då händer det att vi hamnar i centrum för negativ energi, vi försöker att minimera dessa stunder.

Utveckling

Alla som arbetar på Pacing har ett hjärta som brinner för utveckling, det kan röra din och vår affär, nya tekniska lösningar. Nästan alltid både och!

Kontakt

pic
pic

Pacing Sweden AB

Stefan Backlund, VD
+46-(0)-703 59 02 04
stefan.backlund@pacing.se

pic

pic
pic

Pacing Solutions AB

Martin Lewin, VD
+46-(0)-733 98 59 68
martin.lewin@pacingsolutions.se

pic

pic
pic

Pacing Apps AB

Peter Haneklou, VD
+46-(0)-709 85 16 59
peter.haneklou@pacing.se